Evigt rodløs – ufrivilligt såvel som frivilligt.

Forår

Kære blogger-verden, det skal ikke komme som nogen overraskelse, at mennesker med personligheds-vanskeligheder har svært ved at tilpasse sig. Dette kan vise sig ved gentagne adresse-skift, spontane flytninger og endda pludselige indskydelser om at skulle flytte til andre lande. I mit tilfælde er der adskillige adresse-skift i mine 25 år og jeg vil ikke være […]